Reklam kısaca açıklamak gerekir ise insanları gönüllü olarak bir durum için ikna etme olayıdır diyebiliriz. Reklamlar insanların herhangi bir durum için haberdar olmalarını sağlamak ve onları yapılan reklam konusu için zorlamadan teşvik etme anlayışıdır. Reklam ve reklamcılık günümüzde oldukça gelişmiştir. Reklamcılık sektörü en çok takip edilen ve başvurulan sektör konumuna gelmiştir. Reklam için çok ince düşünen ve yaratıcı bir kafaya sahip olmak gerekmektedir. Çünkü reklam yeni çıkmış piyasaya sürülmüş olan bir ürünü insanların tanımasını ve bilinçlenmesini sağlamak amacı ile ilan etme durumudur. Ancak reklam ve reklamcılık anlatılmış olduğu üzere kolay bir kavram değildir. Her mesleğin ve işin zorlukları kadar zor bir durumdur. İnce ve kıvrak bir zekaya sahip olmayı gerektirir çünkü milyonlarca insanın huzuruna çıkaracağınız fikirleriniz olacaktır. Bu fikirlerin çok net ve sıkı bir şekilde rağbet görmesi gerekmektedir. Bu fikirler insanların dikkatini çekecek ve onları o tanıtılmış olan ürüne çekecek nitelikte olmalıdır. Aksi taktir de insanların haberdar dahi olmadığı reklamlar hem üreticiyi hem reklamcıyı zorlar. Bu durumda iki tarafta büyük zarar eder. Çünkü reklamlar için ciddi bütçeler oluşturulmaktadır. İzleyici kitlesine ulaşmamış olan reklamlar başarısız olarak adlandırabileceğimiz işler arasına girmektedir. Reklam yapımı bu yüzden insanların bir heves uğruna yapmak istedikleri bir iş olamaz. İzlemiş olduğumuz reklamlarında çok büyük emekler sonucunda oluşturulmuş olabileceğini göz ardı etmemek gerekir.